Preinscripció i matrícula a Cicles Formatius d’Arts Plàstiques i Disseny de Grau Superior. Curs 2023-2024

Preinscripció i matrícula a Cicles Formatius d’Arts Plàstiques i Disseny de Grau Superior. Curs 2023-2024

RESOLUCIÓ EDU/596/2021, de 2 de març, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2021-2022.