Preinscripció i matrícula a Cicles Formatius d’Arts Plàstiques i Disseny de Grau Superior. Curs 2022/2023

RESOLUCIÓ EDU/464/2022, de 24 de febrer per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2022-2023.

Termini de preinscripció telemàtica: del 25 de maig al 31 de maig de 2022

Presenta la sol·licitud de preinscripció i informat en aquest enllaç
(Generalitat de Catalunya)

Presentació de documentació: fins a l’1 de juny de 2022
IMPORTANT: el 2 de juny comença el període per gestionar i validar les sol·licituds de cicles superiors d’APD. La gestió romandrà oberta fins al dia 17 de juny.

La preinscripció es formalitza presentant la documentació a la secretaria del centre (c/ La Palma,12),
o bé per via telemàtica, adjuntant-la al correu corporatiu amb l’assumpte: “Preinscripcio_Nom del Cicle_1r Cognom_2n Cognom_Nom“.

Requisits: Per a poder sol·licitar la bonificació de famílies nombroses o monoparentals, es necessari que l’alumne estigui empadronat a Lleida en el mateix domicili del pare o mare o tutor legal i que l’alumnat i/o família estigui al corrent de pagament de tarifes i no tenir cap deute amb l’Ajuntament, Les persones membres de famílies nombroses i de famílies monoparentals tenen una bonificació del 50%, que augmentarà al 75% si són de categoria especial.

Termini: Es recomana fer-la durant el període de preinscripció per als nous alumnes, o abans del termini de matriculació, per als alumnes del centre.

Notificació: El sol·licitant no podrà gaudir de la bonificació de la matrícula fins que no rebi la notificació de que aquesta li ha estat atorgada.

Podem ajudar-te en la tramitació electrònica? Truca’ns al 973 93 02 47, de dilluns a divendres de 8:00 a 20:00 hores.

Sol·licitud de bonificació
(Només per a famílies a nombroses o monoparentals empadronades a Lleida – Tràmit on-line).

 • Període de matrícula per a alumnes de continuïtat al centre:
  del 21 de juny al 2 de juliol de 2022
 • Període matrícula per a alumnes admesos amb plaça assignada a la preinscripció:
  del 18 al 22 de juliol de 2022

* Els alumnes que no formalitzin la matrícula en el període establert, es considera que renuncien a la plaça adjudicada.

Desprès del període ordinari de preinscripció, si queden places, s’obrirà un termini de preinscripció i matrícula al setembre.

 • Preinscripció i matrícula: fins el 5 de setembre de 2022 al centre.

La matrícula es pot fer presencialment o per via telemàtica en dos pasos:
1. Omplir el formulari de matrícula.
2. Pagar les taxes educatives a l’apartat “Autogestió del pagament de les taxes educatives i formalització de la matrícula“.

Instruccions

 • Accedeix a l’enllaç per a l’autogestió del pagament de les taxes educatives
 • Pagar taxes. Identifica’t amb el teu NIF / DNI / NIE / passaport
 • Què vols pagar? Tria “EAM LEANDRE CRISTÒFOL
 • Tarifa. Escull l’opció de matrícula que et correspond (si dubtes, truca 973 700 362)
 • Bonificació. Sols podran triar aquesta opció, els alumnes de famílies nombroses o monoparentals empadronades a Lleida, que hagin fet el tràmit de demar-la i tinguin la resolució de la bonificació atorgada i presentada al centre
 • Resum. Comprova que les dades siguin les correctes
 • Pagament. Descarregat el document de pagament “full d’autoliquidació”, on hi consten les teves dades, import a pagar i el codi de barres imprescindible per fer la gestió al banc o caixa que triïs, també pots triar l’opció de pagar on-line. Guarda els comprovants de pagament.

Podem ajudar-te en la tramitació electrònica? Truca’ns al 973 93 02 47, de dilluns a divendres de 8:00 a 20:00 hores.

Formalització de la matrícula

 • La matrícula es formalitza presencialment presentant a la secretaria del centre:
  1. El formulari de matrícula
  2. El justificant del pagament online o el full d’autoliquidació més el comprovant del pagament depenent de quin tipus de pagament has fet.
 • o bé per via telemàtica adjuntant els PDF’s al correu corporatiu amb l’assumpte: Matrícula_Nom del Cicle_1r Cognom_2n Cognom_Nom

Dilluns 19 de setembre de 2022 a les 9 del matí

 • Drets de matrícula i assistència de tot el curs (LOE, LOGSE): 433,30 €
 • Matrícula parcial:
  • Matrícula parcial per unitat formativa LOE: 25,70 €
  • Matrícula parcial per mòdul LOGSE: 43,40 €
  • Matrícula Projecte Final LOGSE: 105,50 €

* Els drets de matrícula, un cop abonats, no es retornaran en el cas que es produeixi la baixa de l’estudiant.


Vida a l'Aula