Preinscripció i matrícula a Cicles Formatius d’Arts Plàstiques i Disseny de Grau Superior. Curs 2023-2024

RESOLUCIÓ EDU/507/2023, de 16 de febrer per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2023-2024

 • Calendari de preinscripció ordinària
  -Publicació de l’oferta inicial: 25 de maig 2023
  -Període de presentació de sol·licituds : del 26 de maig a l’1 de juny de 2023, ambdós inclosos. Es pot presentar documentació: fins a l’2 de juny de 2023
  -Publicació de la llista de sol·licitud de preinscripció al centre amb puntuació provisional: 26 de juny de 2023
  -Termini per presentar reclamacions: del 26 de juny al 3 de juliol de 2023 (utilitzant l’eina electrònica)
  Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció un cop resoltes les reclamacions: 6 de juliol de 2023
  -Sorteig de desempat: 6 de juliol de 2023 , a les 11h , als De., d’Educació, Barcelona
  -Publicació de la llista ordenada: 10 de juliol de 2023
  -Publicació de l’oferta final: 18 de juliol de 2023
  -Publicació de la llista d’alumnes admesos i exclosos i llista d’espera: 18 de juliol de 2023

La preinscripció es formalitza presentant la documentació a la secretaria del centre (c/ La Palma,12),
o bé per via telemàtica, adjuntant-la al correu corporatiu amb l’assumpte: “Preinscripció /_Nom del Cicle i curs / 1r Cognom_2n Cognom_ i Nom de l’alumne”.

 • Calendari de preinscripció setembre
  Al setembre, als cicles on quedin places vacants, es tornarà a obrir un període de preinscripció i matrícula
  Termini setembre: del 4 al 8 de setembre de 2023

Requisits: Per a poder sol·licitar la bonificació de famílies nombroses o monoparentals, es necessari que l’alumne estigui empadronat a Lleida en el mateix domicili del pare o mare o tutor legal i que l’alumnat i/o família estigui al corrent de pagament de tarifes i no tenir cap deute amb l’Ajuntament, Les persones membres de famílies nombroses i de famílies monoparentals tenen una bonificació del 50%, que augmentarà al 75% si són de categoria especial.

Notificació: El sol·licitant no podrà gaudir de la bonificació de la matrícula fins que no rebi la notificació de que aquesta li ha estat atorgada.

Podem ajudar-te en la tramitació electrònica? Truca’ns al 973 93 02 47, de dilluns a divendres de 8:00 a 20:00 hores.

Sol·licitud de bonificació. Termini: Es recomana fer-la durant el període de preinscripció per als nous alumnes, o abans del termini de matriculació, per als alumnes del centre.
(Només per a famílies a nombroses o monoparentals empadronades a Lleida – Tràmit on-line).

La matrícula es pot fer:
1. Presencialment en la secretaria del centre
2. O per via telemàtica adjuntant (2.1. i 2.2.) al correu ” escoladartmunicipal@paeria.cat “
– 2.1. El formulari de matrícula 2023-24 (fes click aquí)
– 2.2. I el “Justificant de Pagament Telemàtic – Exemplar per al contribuent “ que hauràs de gestionar a través de la pestanya “Autogestió del pagament de les taxes educatives i formalització de la matrícula“.

* Els alumnes que no formalitzin la matrícula en el període establert, es considera que renuncien a la plaça adjudicada.
Desprès del període ordinari de preinscripció, si queden places, s’obrirà un termini de preinscripció i matrícula al setembre.

 • Preinscripció i matrícula setembre: del 4 al 8 de setembre de 2023

Guia per fer el pagament online.
Podem ajudar-te en la tramitació electrònica? Truca’ns al 973 93 02 47, de dilluns a divendres de 8 h a 20 hores.

 • Accedeix a l’enllaç per a l’autogestió del pagament de les taxes educatives (activat fins el 24 de juliol – data límit pagament de matrícula)
 • Pagar taxes. Identifica’t amb el teu NIF / DNI / NIE / passaport. (En cas de no estar donats d’alta com a ciutadans a la base de dades de l’Ajuntament, caldrà que ompliu els camps que us requereixin. En cas contrari, aneu al següent punt.)
 • Què vols pagar? Tria “EAM LEANDRE CRISTÒFOL
 • Tarifa. Escull l’opció de matrícula que et correspon (si dubtes, truca 973 700 362)
 • Bonificació. Sols podran triar aquesta opció, els alumnes que tinguin “la resolució de la bonificació atorgada i presentada al centre
 • Resum. Comprova que les dades siguin les correctes
 • Si voleu efectuar “el pagament on-line”, Premeu “Pagar“, una vegada pagat, espereu que us surti el “Justificant de Pagament Telemàtic – Exemplar per al contribuent “ document que teniu aportar per formalitzar la matrícula. Si no us ha sortit, aneu al menú principal, i triar veure rebuts pagats i seguir els passos fins que us surti.
 • Si voleu efectuar “el pagament a l’entitat bancària”, Premeu “Descarregar el document de pagament” us sortirà el “full d’autoliquidació”, al qual adjuntareu “el comprovant del pagament” per formalitzar la matrícula

*L’import de la matrícula, un cop abonat, no es retornarà en cas que es produeixi la baixa de l’alumne/a.

Inici curs dimarts 12 de setembre de 2023

Taxes per serveis educatius de les Ordenances Fiscals del 2024

 • Drets de matrícula i assistència de tot el curs (LOE, LOGSE): 433,30 €
 • Matrícula parcial:
  • Matrícula parcial per unitat formativa LOE: 25,70 €
  • Matrícula parcial per mòdul LOGSE, sols PIDOD: 43,40 €
  • Matrícula Projectes Finals: 105,50 €

* Els drets de matrícula, un cop abonats, no es retornaran en el cas que es produeixi la baixa de l’estudiant.


Vida a l'Aula