Preinscripció i matrícula a Cicles Formatius d’Arts Plàstiques i Disseny de Grau Superior. Curs 2023-2024

RESOLUCIÓ EDU/507/2023, de 16 de febrer per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2023-2024

 • Calendari de preinscripció
  -Publicació de l’oferta inicial: 25 de maig 2023
  -Període de presentació de sol·licituds : del 26 de maig a l’1 de juny de 2023, ambdós inclosos. Es pot presentar documentació: fins a l’2 de juny de 2023
  -Publicació de la llista de sol·licitud de preinscripció al centre amb puntuació provisional: 26 de juny de 2023
  -Termini per presentar reclamacions: del 26 de juny al 3 de juliol de 2023 (utilitzant l’eina electrònica)
  -Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció un cop resoltes les reclamacions: 6 de juliol de 2023
  -Sorteig de desempat: 6 de juliol de 2023 , a les 11h , als De., d’Educació, Barcelona
  -Publicació de la llista ordenada: 10 de juliol de 2023
  -Publicació de l’oferta final: 18 de juliol de 2023
  -Publicació de la llista d’alumnes admesos i exclosos i llista d’espera: 18 de juliol de 2023

La preinscripció es formalitza presentant la documentació a la secretaria del centre (c/ La Palma,12),
o bé per via telemàtica, adjuntant-la al correu corporatiu amb l’assumpte: “Preinscripció /_Nom del Cicle i curs / 1r Cognom_2n Cognom_ i Nom de l’alumne”.

Requisits: Per a poder sol·licitar la bonificació de famílies nombroses o monoparentals, es necessari que l’alumne estigui empadronat a Lleida en el mateix domicili del pare o mare o tutor legal i que l’alumnat i/o família estigui al corrent de pagament de tarifes i no tenir cap deute amb l’Ajuntament, Les persones membres de famílies nombroses i de famílies monoparentals tenen una bonificació del 50%, que augmentarà al 75% si són de categoria especial.

Termini: Es recomana fer-la durant el període de preinscripció per als nous alumnes, o abans del termini de matriculació, per als alumnes del centre.

Notificació: El sol·licitant no podrà gaudir de la bonificació de la matrícula fins que no rebi la notificació de que aquesta li ha estat atorgada.

Podem ajudar-te en la tramitació electrònica? Truca’ns al 973 93 02 47, de dilluns a divendres de 8:00 a 20:00 hores.

Sol·licitud de bonificació
(Només per a famílies a nombroses o monoparentals empadronades a Lleida – Tràmit on-line).

 • Període de matrícula ordinària: del 19 al 24 de juliol de 2023
  Sols per alumnes admesos a les llistes publicades el 18 de juliol i pels alumnes que continuen al centre.

* Els alumnes que no formalitzin la matrícula en el període establert, es considera que renuncien a la plaça adjudicada. Desprès del període ordinari de preinscripció, si queden places, s’obrirà un termini de preinscripció i matrícula al setembre.

 • Preinscripció i matrícula setembre: del 4 al 8 de setembre de 2023

La matrícula es pot fer presencialment o per via telemàtica en dos pasos:
1. Omplir el formulari de matrícula.
2. Pagar les taxes educatives a l’apartat “Autogestió del pagament de les taxes educatives i formalització de la matrícula“.

Guia per fer el pagament online.
Podem ajudar-te en la tramitació electrònica? Truca’ns al 973 93 02 47, de dilluns a divendres de 8 h a 20 hores.

 • Accedeix a l’enllaç per a l’autogestió del pagament de les taxes educatives (desactivat)
 • Pagar taxes. Identifica’t amb el teu NIF / DNI / NIE / passaport
 • Què vols pagar? Tria “EAM LEANDRE CRISTÒFOL
 • Tarifa. Escull l’opció de matrícula que et correspon (si dubtes, truca 973 700 362)
 • Bonificació. Sols podran triar aquesta opció, els alumnes que tinguin la resolució de la bonificació atorgada i presentada al centre
 • Resum. Comprova que les dades siguin les correctes
 • Si voleu efectuar el pagament on-line, Premeu “Pagar“, una vegada pagat, espereu que us surti el “Justificant de Pagament Telemàtic – Exemplar per al contribuent “ document que teniu aportar per formalitzar la matrícula. Si no us ha sortir aneu al menú principal, anar a veure rebuts pagats i seguir els pasos fins que us surti.
 • Si voleu efectuar el pagament a l’entitat bancària, Premeu “Descarregar el document de pagament” us sortirà el full d’autoliquidació, al qual adjuntareu el comprovant del pagament per formalitzar la matrícula

Podem ajudar-te en la tramitació electrònica? Truca’ns al 973 93 02 47, de dilluns a divendres de 8:00 a 20:00 hores.

Formalització de la matrícula

 • La matrícula es formalitza presencialment presentant a la secretaria del centre:
  1. El formulari de matrícula
  2. El justificant del pagament telemàtic si ho has fet online o el full d’autoliquidació més el comprovant del pagament
 • o bé per via telemàtica adjuntant els PDF’s corresponents als punts 1.2. al correu corporatiu amb l’assumpte: Matrícula_Nom del Cicle_i curs / 1r Cognom_2n Cognom _i Nom de l’alumne

Inici curs dimarts 12 de setembre de 2023

 • Drets de matrícula i assistència de tot el curs (LOE, LOGSE): 433,30 €
 • Matrícula parcial:
  • Matrícula parcial per unitat formativa LOE: 25,70 €
  • Matrícula parcial per mòdul LOGSE: 43,40 €
  • Matrícula Projecte Final LOGSE: 105,50 €

* Els drets de matrícula, un cop abonats, no es retornaran en el cas que es produeixi la baixa de l’estudiant.


Vida a l'Aula