L’escola

L’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol (EAM), antiga Escola Municipal de Belles Arts (EMBA) neix l’any 1980 com a entitat municipal que la nova Paeria democràtica impulsava per a que la ciutat disposés d’un centre d’ensenyament de totes les arts, en contacte directe amb la ciutat participant activament en les manifestacions populars ciutadanes. L’objectiu de l’escola era i continua sent, cobrir una doble vessant, ser un centre d’art contemporani i un nucli de participació ciutadana.

No es pot concebre una societat òrfena d’inquietuds artístiques o d’una Escola d’Art sense connexions socials

Jaume Magre, regidor de cultura de la paeria de Lleida, l’any 1980.

Des del seu inici l’escola practica una metodologia pedagògica activa, basada en la participació total de l’alumne/a en el funcionament de l’escola, amb l’ambició d’aconseguir “la formació de l’individu a través de l’art” objectiu que s’ha ampliat amb la vessant més professional.

L’any 1982, l’Escola ja no només impartiria cursos monogràfics sinó que passa a ser un “centre oficial autoritzat d’ensenyaments artístics” per a impartir els estudis acadèmics d’Arts i Oficis.

Fotografia de l'EMBA, 1984
Escola Municipal de Belles Arts, al carrer Tallada 32. Any 1984
Interior de l’Escola Municipal de Belles Arts. Any 1984

L’any 1986/87 l’escola es va traslladar del carrer Tallada a l’històric edifici del carrer Cavallers “El Roser”, convent del segle XVII on es va disposar de més espai i condicions per una escola jove en constant augment de matrícules i necessitats.

Escola Municipal de Belles Arts, al carrer Cavallers. Any 1996
Interior de l’Escola Municipal de Belles Arts. Any 1996

L’activitat extraacadèmica era nombrosa: programació d’exposicions al Museu Morera, a la Sala Plaça Sant Joan, la Sala El Roser… Exposició bianual Primera Entrega per a promocionar artistes joves, Revista Làtex, conferències, taules rodones, escultures als carrers, Biennal d’Art, entre altres.

L’any 2009 l’escola es trasllada a l’actual seu del carrer La Palma, estrenant edifici emblemàtic de nova construcció i deixant l’antic convent del Roser, que és rehabilitat per convertir-se en un Parador Nacional. És en aquest canvi que es bateja de nou l’escola i canvia el seu nom a Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol (EAM), en homenatge a l’il·lustre escultor de Lleida vinculat a l’antiga EMBA.

  • Aules amb pocs alumnes, ensenyaments personalitzats.
  • Metodologia pedagògica ABP (Aprenentatge Basat en Projectes). Treball en grup. Projectes professionals.
  • Formació de qualitat que garanteix l’adquisició de les competències dels futurs professionals del sector del disseny.
  • Continguts relacionats tant amb els avenços tecnològics com amb les tècniques tradicionals, alhora que es fomenta la creativitat i el desenvolupament de l’activitat professional amb respecte pel medi ambient i el medi cultural.
  • L’EAM Leandre Cristòfol, du a terme una tasca dinamitzadora pel que fa a activitats creatives i culturals per mitjà de conferències, seminaris, exposicions, publicacions, etc.

Pràctiques en empresa/Erasmus

Des del seu inici, L’EAM Leandre Cristòfol continua mantenint una estreta col·laboració amb institucions i empreses que fa possible la realització de projectes professionals dins de l’aprenentatge acadèmic, en els quals els alumnes participen activament.

Possibilitat de realitzar les pràctiques d’empresa a l’estranger gràcies al projecte ERASMUS.

Estratègia Digital de Centre
Escola Segura