Protocol de prevenció i actuació en cas d’assetjament, abús sexual o maltractament

Protocol de prevenció i actuació en cas d’assetjament, abús sexual o maltractament

L’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol de Lleida és un centre d’ensenyament d’art i disseny, la titularitat del qual és de l’Ajuntament de Lleida i depèn de la Regidoria d’Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes.Com escola municipal de l’Ajuntament de Lleida, aquest protocol emana del protocol marc del propi Ajuntament, fent una adaptació coherent i específica…