Calendari Escolar – Curs 2023-2024

 • 1 de setembre de 2023: inici de les activitats del professorat
 • 12 de setembre de 2023: inici de les classes als cicles formatius de grau superior
 • 30 de juny de 2024: acaben les activitats del professorat programades al centre

Vacances

 • Vacances de Nadal: del 21 de desembre de 2023 al 7 de gener de 2024, ambdós inclosos
 • Vacances de Setmana Santa: del 23 de març a l’1 d’abril de 2024, ambdós inclosos

Festes locals

 • 29 de setembre de 2023: Sant Miquel
 • 11 de maig de 2024: Sant Anastasi, Festa Major

Dies festius

 • 11 de setembre de 2023
 • 12 d’octubre de 2023
 • 1 de novembre de 2023
 • 6 de desembre de 2023
 • 8 de desembre de 2023
 • 1 de maig de 2024
 • 24 de juny de 2024

Dies de lliure disposició

 • 13 d’octubre de 2023
 • 7 de desembre de 2023
 • 12 de febrer de 2024
 • 10 de maig de 2024
 • 13 de maig de 2024

1a Avaluació:

 • Cursos 1r i 2n i avançament de la 1a convocatòria de 2n curs 2022-24 per alumnes amb pendents del curs anterior: 17 de gener de 2024

1r curs: Fi de curs 28 de maig de 2024

 • Convocatòria Ordinària: Sessió d’avaluació: 31 de maig de 2024
  Període de recuperació: del 3 al 12 de juny de 2024
 • Convocatòria Recuperació: Sessió d’avaluació: 13 de juny de 2024
  Lliurament butlletins: * a partir del 25 de juny de 2024

2n curs: Fi de curs 14 de maig de 2024

 • Convocatòria Ordinària: Sessió d’avaluació: 16 de maig de 2024
  Període de recuperació: del 18 al 29 de maig de 2024
 • Convocatòria Recuperació: Sessió d’avaluació: 30 de maig de 2024

  * El període de reclamacions serà fins 3 dies des de la data lliurament
  El curs 2023-2024 té 179 dies d’activitat lectiva

PROJECTE INTEGRAT

 • 1a convocatòria:
  Entrega dels Projectes a la comissió avaluadora: 4 de juny de 2024
  Presentacions i avaluació: 6 i 7 de juny de 2024
 • 2a Convocatòria:
  Entrega dels Projectes a la comissió avaluadora: 18 de juny de 2024
  Presentacions i avaluació: 20 i 21 de juny de 2024
  Lliurament butlletins: * a partir del 26 de juny de 2024

* El període de reclamacions serà fins 3 dies des de la data lliurament