CFGS en Gràfica publicitària / Motion graphics

​Continguts

 • Fonaments de la representació i l’expressió visual
 • Fonaments del disseny gràfic
 • Formació i orientació laboral
 • Formació pràctica en empreses, estudis o tallers
 • Fotografia
 • Història de la imatge publicitària
 • Llenguatge i tecnologia audiovisual:
  • Història de la imatge audiovisual
  • Tècniques d’animació 2D i 3D
  • Planificació de les fases de producció i postproducció
 • Mitjans informàtics
 • Projectes de Gràfica publicitària / Motion graphics
 • Projecte integrat
 • Teoria de la imatge
 • Teoria de la publicitat i marketing
 • Tipografia

Sortides professionals

Els estudis de Gràfica publicitària / Motion graphics aporten un ampli ventall de coneixements per treballar en empreses de l’àmbit de la comunicació visual: agències de publicitat, editorials, estudis de disseny o empreses d’altres sectors que requereixin aquest perfil professional. La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Disseny, organització i gestió de projectes de la indústria gràfica i audiovisual.
 • Direcció d’art.
 • Direcció creativa.
 • Supervisor/a de disseny durant procés de producció.
 • Grafista expert/a en la selecció i ús de recursos tipogràfics, cal·ligràfics i de retolació manual per a diferents aplicacions.
 • Col·laboració en l’organització i supervisió de la producció gràfica i audiovisual.

3×2 Gràfica + Fotografia

A l’EAM Leandre Cristòfol us oferim la possibilitat de cursar en tres anys els dos cicles. Una aproximació pràctica a la producció de projectes des de l’àmbit de la gràfica publicitària, l’audiovisual i la fotografia professional per a descobrir els teus propis interessos creatius i fer un pas cap a la professionalització. Per això s’ha creat aquest 3×2 que fusiona ambdues especialitats formant un perfil únic competent en l’àmbit de la realització, producció i postproducció gràfica i audiovisual.