CFGS en Fotografia

Continguts

 • Fonaments de la representació i l’expressió visual
 • Formació i orientació laboral
 • Formació pràctica en empreses, estudis o tallers
 • Història de la fotografia
 • Llenguatge i tecnologia audiovisual
 • Mitjans informàtics
 • Projecte integrat
 • Projectes de fotografia
 • Tècnica fotogràfica
 • Teoria de la imatge
 • Teoria fotogràfica

Sortides professionals

Els estudis de fotografia professional permeten la inserció laboral per compte propi o en empreses relacionades amb la comunicació visual: agències de publicitat, editorials, estudis de disseny, fotografia, premsa, productores de cinema, productores de televisió.

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Disseny, organització i gestió de projectes fotogràfics.
 • Supervisió i realització d’escenografia, il·luminació, captació i registre d’imatges fotogràfiques.
 • Digitalització i realització del tractament d’imatges mitjançant aplicacions informàtiques.
 • Anàlisi de propostes i realització de la recerca documental i gràfica per projectes de fotografia en àmbits diferents.
 • Col·laboració en l’organització i supervisió de la producció.