CFGS en Gràfica publicitària

En l’era digital i audiovisual s’ha revolucionat la forma en què produïm el disseny i les imatges. Els estudis de Gràfica publicitària de l’EAM estan orientats cap a l’itinerari audiovisual. En aquest sentit, permeten a l’estudiant idear, planificar i dur a terme professionalment les diverses fases d’un projecte i totes les aplicacions que el configuren des del grafisme publicitari i audiovisual sense deixar de banda els diferents àmbits del disseny gràfic. Obtenint un producte adequat als objectius comunicatius de la indústria gràfica i audiovisual es porta a terme un seguiment de treball posterior i un control de qualitat.
La durada del cicle de Gràfica Publicitaria és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics, 1.720 a l’Escola i 280 en un centre de treball.

Mòduls 1r curs

Comuns amb Fotografia en el 3×2

 • Fonaments de la representació i l’expressió visual
 • Mitjans informàtics
 • Teoria de la imatge
 • Formació i orientació laboral
 • Llenguatge i tecnologia audiovisual

Específics de Gràfica

 • Fotografia
 • Història de la imatge publicitària
 • Projectes de gràfica publicitària
 • Crèdits de lliure disposició

Mòduls 2n curs

 • Fotografia
 • Projectes de gràfica publicitària
 • Projecte integrat
 • Fonaments de disseny gràfic
 • Teoria de la publicitat i màrqueting
 • Tipografia
 • Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers

Els estudis de Gràfica publicitària / Motion graphics aporten un ampli ventall de coneixements per treballar en empreses de l’àmbit de la comunicació visual: agències de publicitat, editorials, estudis de disseny o empreses d’altres sectors que requereixin aquest perfil professional. La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Disseny, organització i gestió de projectes de la indústria gràfica i audiovisual.
 • Direcció d’art.
 • Direcció creativa.
 • Supervisor/a de disseny durant procés de producció.
 • Grafista expert/a en la selecció i ús de recursos tipogràfics, cal·ligràfics i de retolació manual per a diferents aplicacions.
 • Col·laboració en l’organització i supervisió de la producció gràfica i audiovisual.

A l’EAM Leandre Cristòfol us oferim la possibilitat de cursar en tres anys els dos cicles. Una aproximació pràctica a la producció de projectes des de l’àmbit de la gràfica publicitària, l’audiovisual i la fotografia professional per a descobrir els teus propis interessos creatius i fer un pas cap a la professionalització. Per això s’ha creat aquest 3×2 que fusiona ambdues especialitats formant un perfil únic competent en l’àmbit de la realització, producció i postproducció gràfica i audiovisual.

Programa acadèmic Gràfica publicitària i Fotografia 3×2

Treballs d’estudiants