CFGS en Fotografia

Els estudis de Fotografia permetran a l’alumnat obtenir tots els recursos necessaris per assolir els coneixements i habilitats adients per desenvolupar qualsevol activitat fotogràfica professional.
Durant el curs és realitzen projectes fotogràfics de caire artístic i comercial. Aquests estan contextualitzats en diferents àmbits: moda, publicitat, fotografia documental, retrat, bodegó, producció audiovisual…
Aquests estudis capaciten per idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d’un projecte de fotografia, amb els controls de qualitat corresponents, fins a aconseguir un producte adequat als objectius comunicatius inicials.
La durada del cicle de Fotografia és de 2.000 hores, distribuïdes en dos cursos acadèmics, 1.720 a l’Escola i 280 en un centre de treball.

Mòduls 1r curs

Comuns amb Gràfica en el 3×2

 • Fonaments de la representació i l’expressió visual
 • Mitjans informàtics
 • Teoria de la imatge
 • Formació i orientació laboral
 • Llenguatge i tecnologia audiovisual

Específics de Fotografia

 • Teoria fotogràfica
 • Història de la fotografia
 • Projectes de fotografia
 • Crèdits de lliure disposició

Mòduls 2n curs

 • Projectes de fotografia
 • Projecte integrat
 • Tècnica fotogràfica
 • Teoria fotogràfica
 • Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers

Els estudis de fotografia professional permeten la inserció laboral per compte propi o en empreses relacionades amb la comunicació visual: agències de publicitat, editorials, estudis de disseny, fotografia, premsa, productores de cinema, productores de televisió.

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Disseny, organització i gestió de projectes fotogràfics.
 • Supervisió i realització d’escenografia, il·luminació, captació i registre d’imatges fotogràfiques.
 • Digitalització i realització del tractament d’imatges mitjançant aplicacions informàtiques.
 • Anàlisi de propostes i realització de la recerca documental i gràfica per projectes de fotografia en àmbits diferents.
 • Col·laboració en l’organització i supervisió de la producció.

A l’EAM Leandre Cristòfol us oferim la possibilitat de cursar en tres anys els dos cicles. Una aproximació pràctica a la producció de projectes des de l’àmbit de la gràfica publicitària, l’audiovisual i la fotografia professional per a descobrir els teus propis interessos creatius i fer un pas cap a la professionalització. Per això s’ha creat aquest 3×2 que fusiona ambdues especialitats formant un perfil únic competent en l’àmbit de la realització, producció i postproducció gràfica i audiovisual.

Programa acadèmic Gràfica publicitària i Fotografia 3×2

Treballs d’estudiants