CFGS en Projectes i direcció d’obres de decoració

 • Història de l’arquitectura i del seu entorn ambiental
 • Història de l’interiorisme
 • Dibuix artístic
 • Dibuix tècnic
 • Expressió volumètrica
 • Mitjans informàtics i audiovisuals
 • Projectes
 • Projectes: projectes i direcció d’obres
 • Tecnologia i sistemes constructius
 • Tecnologia i sistemes constructius: projectes i direcció d’obres
 • Programació d’obres
 • Formació i orientació laboral
 • Formació pràctica en empreses, estudis o tallers
 • Projecte final

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Projectes d’obres de decoració dissenyades per un/a professional de nivell superior
 • Representació gràfica de treballs
 • Direcció d’obres de decoració
 • Immobiliàries
 • Decoració
 • Interiorisme
 • Arquitectura
 • Enginyeria civil
 • Assessorament i formació artisticotècnica