CFGS en Arquitectura efímera

 • Història de l’arquitectura i del seu entorn ambiental
 • Història de l’arquitectura efímera
 • Dibuix artístic
 • Dibuix tècnic
 • Expressió volumètrica
 • Mitjans informàtics i audiovisuals
 • Projectes
 • Projectes: arquitectura efímera
 • Teoria de la imatge publicitària
 • Tecnologia i sistemes constructius
 • Tecnologia i sistemes constructius: arquitectura efímera
 • Formació i orientació laboral
 • Formació pràctica en empreses, estudis o tallers i projecte final

Els estudis d’Arquitectura Efímera aporten un ampli ventall de coneixements per treballar en empreses de creació de: Projectes d’espais efímers, comerços i empreses de serveis.

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Decoració
 • Disseny
 • Arquitectura
 • Enginyeria
 • Construcció
 • Assessorament i formació artisticotècnica
 • Espais efímers
 • Jardineria