CFGS en Animació

Aquest estudis capaciten per idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d’un projecte d’animació, amb els controls de qualitat corresponents, fins a obtenir un producte adequat als objectius comunicatius inicials.​
La durada del cicle d’animació és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics, 1.720 a l’Escola i 280 en un centre de treball.

Mòduls 1r curs (comuns amb Il·lustració en el 3×2):

 • Dibuix Aplicat a l’Animació/Il·lustració
 • Fonaments de la Representació i l’Expressió Visual
 • Fotografia
 • Història de l’Animació/Il·lustració
 • Tècniques d’expressió gràfica
 • Teoria de la imatge
 • Llenguatge i Tecnologia Audiovisual
 • Mitjans Informàtics
 • Projectes d’Animació/Il·lustració

Mòduls 2n curs:

 • Realització de pel·lícules d’animació
 • Disseny, organització i gestió de projectes d’animació
 • Creació d’escenaris, fons, objectes i/o personatges
 • Modelatge i representació dels elements que conformen l’animació 2D o 3D
 • Animació, il·luminació, color dels fons generals i la ubicació de les càmeres virtuals
 • Anàlisi de propostes i realització de la recerca documental i gràfica per a projectes d’animació en àmbits diferents
 • Col·laboració en l’organització i supervisió de la producció.

A l’EAM Leandre Cristòfol us oferim la possibilitat de cursar en tres anys els dos cicles. Una aproximació pràctica al món de la producció d’imatges fixes o animades, per a descobrir els teus propis interessos creatius i fer un pas cap a la professionalització com a il·lustrador i animador. Apropant ambdues especialitats amb la idea de crear Il·lustradors amb la capacitat d’animar o animadors amb una bona base gràfica. Pensem que aquests seran els perfils dels il·lustradors/es i animadors/es del futur.

Les noves tècniques digitals han revolucionat la forma en que produïm les imatges i al mateix temps han donat als seus creadors la possibilitat de dotar-les de moviment. Per això hem dissenyat aquest 3×2 que apropa les dos especialitats amb la idea de crear Il·lustradors amb la capacitat d’animar o animadors amb una bona base gràfica. Pensem que aquests seran els perfils dels il·lustradors/es i animadors/es del futur.

Programa acadèmic Animació i Il·lustració 3×2

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Realització de pel·lícules d’animació
 • Disseny, organització i gestió de projectes d’animació
 • Creació d’escenaris, fons, objectes i/o personatges
 • Modelatge i representació dels elements que conformen l’animació 2D o 3D
 • Animació, il·luminació, color dels fons generals i la ubicació de les càmeres virtuals
 • Anàlisi de propostes i realització de la recerca documental i gràfica per a projectes d’animació en àmbits diferents
 • Col·laboració en l’organització i supervisió de la producció.